Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge     

Javno poticanje inkluzije osoba s invaliditetom koje uključuje savjetovanje i pomoć pri inkluziji,

Organizacija akcija (humanitarnih akcija, donacija, koncerata) i predlaganje mjera u svrhu prilagođavanja infrastrukture mladim osobama s invaliditetom.

Organizacija druženja osoba s invaliditetom, izleta sukladno zakonu te organizacija akcija druženja s poznatim osobama u svrhu senzibilizacije javnosti osoba s invaliditetom. 

Priprema/izdavanje tiskanih i audiovizualnih materijala, računalnih programa i promidžbenih materijala vezanih uz djelatnost udruge.    

Sudjelovanje na domaćim/međunarodnim skupovima i seminarima i okupljanjima u vezi s ciljevima djelatnosti udruge.

Organizacija edukativnih aktivnosti kroz predavanja i seminare koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima udruge.

S​uradnja s drugim Udrugama, institucijama i organizacijama u svrhu ostvarivanja ciljeva udruge.

Udruga sukladno ciljevima djeluje i na području ljudskih prava i zaštite zdravlja.

Članom/icom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta.